موارد پروژه

پروژه در کامبوج

Project in Cambodia (1)
Project in Cambodia (3)
Project in Cambodia (2)

پروژه در کنیا

Project In Kenya (2)
Project In Kenya (1)
Project In Kenya (4)
Project In Kenya (3)
Project In Kenya (5)
Project In Kenya (6)

پروژه در نپال

Project in Nepal (1)
Project in Nepal (2)
Project in Nepal (3)

پروژه در پاناما

Project in Panama (1)
Project in Panama (2)
Project in Panama (3)

پروژه در فیلیپین

Project in Philippines (5)
Project in Philippines (4)
Project in Philippines (6)
Project in Philippines (7)
Project in Philippines (1)
Project in Philippines (2)
Project in Philippines (3)

پروژه در تانزانیا

Project in Tanzania (3)
Project in Tanzania (1)
Project in Tanzania (2)
Project in Tanzania (4)

پروژه در تایلند

Project in Thailand (1)
Project in Thailand (2)
Project in Thailand (1)
Project in Thailand (4)
Project in Thailand (5)
Project in Thailand (8)
Project in Thailand (7)
Project in Thailand (6)

پروژه در اوگاندا

Project in Uganda (1)
Project in Uganda (2)
Project in Uganda (3)
Project in Uganda (4)

پروژه در ازبکستان

Project in Uzbekistan (1)
Project in Uzbekistan (2)
Project in Uzbekistan (3)
Project in Uzbekistan (4)
Project in Uzbekistan (5)